Frisk luft – Bättre inomhusklimat

Bättre inomhusklimat med frisk luft

Brukade din mamma säga åt dig att gå ut och ta en nypa frisk luft, eller att vädra ut den dåliga luften? Vad menas egentligen med allt detta, finns det verkligen luft som är bättre eller sämre än annan luft och hur kan man förbättra den?

Det krävs faktiskt en hel del jobb att förbättra och hålla inomhusklimatet på en hög nivå. Eftersom vi har många kalla månader spenderar vi väldigt mycket tid inomhus, där luften ofta är sämre. Efter att du har läst detta får du det förhoppningsvis lättare att må bättre – av att ha ett bättre inomhusklimat, med frisk luft!

Definitioner

Naturvårdsverket har ”Frisk luft” som ett av sina långsiktiga miljömål, där de säger att ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” Att förorenad, smutsig luft kan ha skadliga hälsoeffekter är knappast förvånande, men för flera årtionden sedan var de ”acceptabla” nivåerna mycket högre och allt eftersom vi gör fler studier, samt mätinstrumenten blir bättre, så upptäcker vi att negativa hälsoeffekter uppstår vid allt lägre koncentrationer.

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” – Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Det finns alla möjliga gaser som inte är bra att andas in, till exempel kolmonoxid, kolväte, marknära ozon, svaveldioxid, kvävedioxid och metan, vilket särskilt är ett problem i storstäder, där ”smog” kan ligga som ett giftigt täcke över hela staden. För de flesta av oss är det tyvärr ett nödvändigt ont, då vi jobbar (och trivs) i storstäder.

Vissa av dessa utsläpp påverkar endast på en liten skala i ett litet område, medan andra kan färdas väldigt, väldigt långt. Smog är dock inte den farligaste eller mest direkta källan till de luftföroreningar som kan påverka dig i vardagen. Det är nämligen inandningsbara partiklar av olika slag, bland annat:

 • Allergena molekyler
 • Damm och stoft
 • Mögelsporer
 • Pollen

Åtgärder

Våra lungor är väldigt bra på att rengöra sig själva, men bäst är det naturligtvis om de aldrig blir smutsiga från första början. Det gäller alltså att få in ren, frisk luft och bli av med den unkna luften, samt att hålla rent i hemmet. Lika viktigt är det att hålla luftfuktigheten på en lagom nivå. Lyckligtvis finns det mycket vi kan göra för att höja luftkvaliteten och förbättra inomhusklimatet.

Ventilering

Även om den inkommande luften aldrig kan hållas 100% ren så är det i regel bättre att vädra ofta än sällan, eftersom man blir av med många luftburna partiklar och får in nytt syre. Det handlar egentligen om att minska koncentrationen i luften av det som kan ha en negativ inverkan. Om du har möjligheten att installera ett avancerat ventilationssystem med filter, fläktar och så vidare så är det bra, men det räcker faktiskt att öppna fönstren och få korsdrag.

Att vädra och få in frisk luft är ett viktigt steg, men det finns en hel del du kan göra för att hålla luften så ren som möjligt, så länge som möjligt. Damma och dammtorka alla ytor, möbler, prydnadssaker, etc. oftare än det är nödvändigt. Använd inte kraftiga rengöringsmedel om det inte är absolut nödvändigt, eftersom de innehåller starka kemikalier som inte är menade att andas in.

Detsamma gäller så kallade “luftrenare”, som bara maskerar den dåliga luften och tillsätter en massa kemikalier. Tyvärr gäller det även doftljus och rökelse, även om de är helt naturligt framställda så måste man vädra ut luften efter ett tag. Även matoset kan med fördel bekämpas av både köksfläkten och ett öppet fönster.

Rengöring

När du köper dammsugare så ska ta en med högst rengöringsförmåga, lägst partikelutsläpp, bäst filter och en behållare som kan tömmas enkelt utan spill. Ett HEPA-filter kan fånga upp till 99,99% av alla dammpartiklar – för bästa luftkvalitet och inomhusklimat. Det är extra viktigt om det bor allergiker i hemmet. Ett extra steg är att köpa en bra tvättmaskin med ett allergivänligt program.

Dessa brukar tvätta i ånga, högre temperaturer och avsluta med extra sköljning, vilket avlägsnar alla spår av djurhår, pollen, damm, tvättmedel och så vidare, samt dödar 99-100% av alla kvalster, bakterier, etc. Tvätta gärna sängkläderna i en sådan tvättmaskin och glöm inte att vädra sovrummet ofta. Det är svårt att säga vilken som är den bästa modellen för allergiker, men AEG tvättmaskiner brukar ha bra allergiprogram.

Levande växter

Växter växlar koldioxid och andra gifter i luften med syre. Det är särskilt vissa typer av växter som är bra på att rena luften, t.ex. gullrankor, ampelliljor och fikusar. Vissa av dem, som svärmorstunga kräver i princip ingen tillsyn, så det är värt att investera i ett par växter för ett bättre inomhusklimat. Tänk på att många växter kan öka luftfuktigheten.

Motverka fukten

Fukt är källan till många problem med luftkvaliteten, eftersom allt från mögel till kvalster trivs i fuktigare miljöer. Utöver att vädra så bör du även se till att hålla en jämn temperatur, särskilt på vintern. En temperatur på cirka 20-25°C och en luftfuktighet på ungefär 45% är ideellt (25-60% luftfuktighet är ok, beroende på årstid). Om du brukar hängtorka tvätten inomhus så måste du vädra så mycket som möjligt under tiden.

Ännu bättre är att använda en kondenstorktumlare, det är den bästa torktumlaren för att undvika att luftfuktigheten ökar. Till skillnad från en frånluftstorktumlare så kondenseras vattnet i en särskild kondensbehållare, istället för att släppas ut i rummet. Det vattnet kan du sedan återanvända som diskvatten, i trädgården eller i toalettanken.

Slutsats med checklista

Här kommer en snabbgenomgång av vad du kan göra för att förbättra ditt inomhusklimat markant:

 1. Vädra, damma av och dammtorka ofta
 2. Undvik starka rengöringsmedel och luftrenare
 3. Dammsug ofta med ett bra dammsugarfilter
 4. Tvätta lakan och sängkläder i 60°C
 5. Ha levande växter i hemmet
 6. Håll en lagom luftfuktighet
 7. Ventilera våtrum, kök och sovrum

Lämna ett svar