Allt om ränta (for dummies)

Allt om ränta

Vad är ränta? Hur fungerar det? Har du koll, men inte riktigt? Lugn, låt oss klara ut alla frågetecken och förklara alla begrepp. Det finns ett antal ränte-termer att reda ut, men det behöver inte alls vara så komplicerat.

För att hålla det riktigt enkelt använder vi små summor som du lånar av din kompis som exempel, istället för en bank.

Ränta och räntesats

Låt oss säga att du lånar tio tusen kronor av din kompis, som även väljer att ta ut en ränta. Räntan är avgiften han väljer att ta av dig i utbyte mot att utföra tjänsten. Han säger att räntesatsen är på 10%, vilket motsvarar 1000 kr av de 10 000 kr som du lånade av honom. Då är alltså räntan 1000 kr och räntesatsen är de tio procentenheterna som han valt att ta ut.

  • Räntesats är den procentsats av totalbeloppet som ska betalas i ränta.
  • Ränta är det belopp som ska betalas, uträknat från räntesatsen
  • Ju mer du amorterar (betalar av) lånet, desto lägre blir räntan, eftersom totalbeloppet minskar och därmed räntesatsen.

Fast och rörlig ränta

Fast och rörlig ränta är lite vad det låter som. Rörlig ränta ändrar sig allteftersom marknadsräntan ändrar sig. Om du väljer att använda dig av en rörlig ränta i lånet från din vän så kan summan komma att ändras. Den rörliga räntan kan alltså vara 100 kr ett år, 80 kr ett annat och 130 ett tredje. Din kompis argumenterar även för en rörlig ränta då det visat sig att detta varit mest fördelaktigt, rent historiskt sett.

Däremot måste du fundera över hur lång period du kommer att behöva låna pengarna. En rörlig ränta gäller ofta en kortare tid, men du som låntagare måste hålla dig uppdaterad och upplyst om räntemarknaden.

En fast, även kallad bunden, ränta betyder att räntan kommer att hålla sig densamma under vald tid. Däremot väljer din vän att ta ut en avgift med din fasta ränta, då din vän läst att det är vanligt i och med den säkerhet den bringar. Den fasta räntan kommer inte att ändras och du kan redan i förväg räkna ut vad den totala summan blir.

  • Fast ränta är låst till en viss procentsats under avtalstiden
  • Rörlig ränta följer marknadsräntan och kan således vara högre eller lägre vid olika tillfällen under avtalstiden
  • Ibland lönar det sig att välja den ena ränteformen över den andra, men det gäller att vara informerad

Nominell ränta och effektiv ränta

Din ränta per år är din nominella ränta. Din kompis lägger däremot till en kostnad för sin goda service och pålitliga administration. Den effektiva räntan benämner vi då är den nominella räntan inklusive eventuella avgifter så som faktureringskostnader, amorteringsbeloppet och andra uppläggningsavgifter eller påslag.

Den effektiva räntan tenderar alltså att vara högre än den nominella räntan. Att räkna ut den effektiva räntan kan ibland vara krångligt och kan kräva kalkylprogram, däremot är din kompis skyldig enligt lag att förklara och tydliggöra vad den slutliga effektiva räntan kommer att bli.

Alla avgifter hen tar ut måste finnas med i avtalet. Dock är det vanligt att bankerna och din vän skyltar med den nominella räntan störst och först då, den är mest lockade för dig.

Den effektiva räntan kan han nämna i bakgrunden eller i mindre stil på papper och det är därför viktig att vara noggrann och klargöra med din vän vad som gäller. Av denna anledning rekommenderas det generellt att kontakta ett flertal lånegivare och jämföra de olika räntorna så att du får mest värde i det lån du försöker ta.

  • Nominell ränta är räntesatsen för lånet
  • Effektiv ränta är räntan, plus alla eventuella avgifter och påslag
  • När du jämför låneerbjudanden är det alltid den effektiva räntan som ska jämföras

Ränta på ränta

Ränta på ränta är när ens sparande och investeringar genererar passiv inkomst, som man sedan återinvesterar. Det innebär helt enkelt att det totala beloppet du har investerat växer varje år, eftersom du investerar avkastningen. Det är egentligen något som alla borde göra – Ränta på ränta är det närmate man kan komma gratis pengar.

Lägre ränta

Det finns ett par saker man kan göra för att få lägre ränta på ett lån, eller för att sänka den existerande räntan. Det handlar i regel om att minimera kreditrisken för den som lånar ut pengarna till dig och att kunna visa att risken är minskad. Det gäller inte nödvändigtvis alla typer av lån och krediter, men här kommer några allmänna tips för att sänka räntan på lån.

Lämna ett svar