Sedan ett par månader tillbaka har vi i JULIA stöd för att fånga upp sökord. Dessa ord kan sedan mappas mot en hjälptext, informationstext eller tips. Tipsrutan i JULIA innehåller ett default-meddelande vid sökning och ett default-tips vid start.

Sedan tidigare fångar vi upp sökordet Uppsats som kan vara ett problematiskt sökord, så om ni vill testa hur det fungerar kan ni söka på det.

Under Computers in Libraries var jag på en presentation som handlade om analys av sökord på webbsidor. Presentatören (Rich Wiggins, Michigan State University) hade undersökt vilka ord som var de vanligaste i sökrutan (motsvarande den som vi har uppe i högra hörnet). Det finns teorier och undersökningar som säger att fler än 50% av användarna på en webbplats använder sig av sök-funktionen på webbsidan och struntar i övrig navigation.

Presentatörens poäng var att om det nu är så många som använder sökfunktionen på en webbplats så måste vi se till att de träffar som kommer tillbaka är relevanta för sökningen. Han menade även att denna relevans inte var något som man kunde överlämna till en maskin utan var något som krävde mänsklig bedömning och om så krävs ingripande.

Som exempel nämnde han att det vanligaste sökordet på hans webbplats var Karta, den träfflista som genererades automagiskt hade inte webbsidan med kartan över campus som högt rankad träff och det bevisade för honom att det är värt att gå in och manuellt föra ihop vissa sidor med vissa sökord. För att få stöd för sitt arbeta utgick han från Zipfs lag och Paretos princip:

“Zipf’s law stated that,in a corpus of natural language utterances, the frequency of any word is roughly inversely proportional to its rank in the frequency table. So, the most frequent word will occur approximately twice as often as the second most frequent word, which occurs twice as often as the fourth most frequent word, etc. The term has come to be used to refer to any of a family of related power law probability distributions.” [wikipedia]

“The Pareto principle (also known as the 80-20 rule, the law of the vital few and the principle of factor sparsity) states that, for many phenomena, 80% of the consequences stem from 20% of the causes. Business management thinker Joseph M. Juran suggested the principle and named it after Italian economist Vilfredo Pareto, who observed that 80% of income in Italy went to 20% of the population. It is a common rule of thumb in business; e.g., “80% of your sales come from 20% of your clients.” “ [wikipedia]

Med denna teoretiska utgångspunkt motiverade presentatören sitt arbete med att granska loggar och att finna de vanligaste sökorden och att mappa dessa mot de bästa resurserna.

Jag funderade lite på hur man skulle kunna applicera samma metod i vår OPAC. Om hans teoretiska antagande stämmer så skall det finnas sökord eller fraser som är mer vanligt förekommande än andra. Om vi kan identifiera de vanligaste sökningarna så borde vi kunna lyfta fram resurser eller specialskriven hjälp i samband med att folk gör de där vanliga sökningarna.

Efter en del pill med Alephs databas har jag lyckats ta ut de 376 vanligaste sökningarna i vår OPAC sedan 1 maj 2006. Jag skulle kunna gå ännu längre tillbaka … men jag skall nog göra det när databasen inte behöver vara pigg.

Jag har nu lämnat över en lista till personalen på biblioteket för granskning. I de fall där de finner det lämpligt kan vi sedan lyfta resurser i samband med sökningar.

T ex är genus ett sökord som förekommit ofta, kanske skulle man tipsa om Kvinnsam i tipsrutan. Eller om vi köpt ett stort, dyrt uppslagsverk som kommer långt ned i träfflistan så kan vi tipsa om den, eller en e-resurs, eller annan databas eller, ja, vad som helst som är relevant och som kan hjälpa användaren att hitta en bra resurs.

En del ord misstänker jag används i undervisningssammanhang och en del ord som kommer högt upp är ord som vi använder ofta för att demonstrera eller testa funktionalitet. Men det finns en hel del intressant material att arbeta vidare med. Här kommer top 30 på listan:

Valfria sökord= reumatiska sjukdomar och behandling
Valfria sökord= vård i norden
Valfria sökord= läkartidningen
Valfria sökord= php
Valfria sökord= målgruppsanalys
Valfria sökord= vår ekonomi
Valfria sökord= kvale
Valfria sökord= forskningsmetodik
Valfria sökord= grundläggande omvårdnad
Valfria sökord= kommunikation
Valfria sökord= psykologi
Valfria sökord= bryman
Valfria sökord= economy
Valfria sökord= uppsats
Valfria sökord= forskningsmetodikens grunder
Valfria sökord= backman
Valfria sökord= ekonomi
Valfria sökord= mitroff
Valfria sökord= ledarskap
Valfria sökord= demens
Valfria sökord= spss
Valfria sökord= kotler
Valfria sökord= vetenskapsteori för nybörjare
Valfria sökord= smärta
Valfria sökord= ett liv som andra
Valfria sökord= civilrätt
Valfria sökord= utvecklingspsykologi
Valfria sökord= kor
Valfria sökord= den nya affärsredovisningen
Valfria sökord= kris och utveckling

Själv brukar jag använda PHP, Vår ekonomi och economy som sökord när jag testar saker, så de kan man räkna bort. Men för de andra så skulle man väl kunna hitta på en del bra tips. Det skall bli spännande att se vad mina kollegor kommer med för förslag. Om någon undrar över sökordet … kor … så är det min kollega Eva T som använder det som testord. Bara så ni vet. )

Tag:

One Response to “Dynamiska tips/hjälp i OPAC - catchword revisited”  

  1. 1 Peter Giger

    Tack för detta Daniel. Efter att ha läst detta blir jag mer och mer övertygad om att “uppsnappandet” och anpassning av sökord kommer att bli allt vanligare framöver. Om man utnyttjade detta till fullo skulle det kunna fungera som en slags gränssnitt mellan sökning- och -kataloggränssnittet.

    Tekniken har visserligen använts exetensivt i marknadsförningssammanhang, men de pedagogiska sammanhangen kommer förmodligen att bli minst lika viktiga.

Leave a ReplyTaggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.