Mashing Up The Library 2006

 Talis har haft en Mashuptävling för bibliotek och nu är vinnarna utsedda.

1:a pris gick till Go-go-google-gadget (John Blyberg of Ann Arbor District Library in Ann Arbor) och andra priset fick Alliance Second Life Library 2.0 och deras glocala nätverk

Man kan läsa om de 18 bidragen här

Visst vore det spännande med en Svensk Mashup-tävling för bibliotek - något för bibliotekssystemleverantörerna eller BIBSAM/Kulturrådet?

 

Tags: ,

2 Responses to “Mashing Up The Library 2006”  

  1. 1 Peter Giger

    Jag tycker att Second Life Library 2.0 är otroligt intressant. Det enda problemet är att det tar ganska lång tid att lära sig existera i Second Life. Biblioteket på InfoIsland är dock ett av de intressantaste projekten, även om jag kan tycka ibland att man utgår alltför mycket från metaforen “Bibliotek”, så som vi är uppväxta med i den “påtagliga” världen.

    :-) Peter

  1. 1 OPAC 2.0 på Workshop september 2006 at Bibliotek 2.0


Leave a ReplyTaggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.