Två artiklar i dagens Computer Sweden kan kanske vara av intresse och värda att diskutera kring (i synnerhet den senare):

 • Folke Schimanski om hur “Biblioteken söker nya roller i digitalåldern“, där flera representanter för biblioteksvärlden intervjuats om vilken roll biblioteken kan spela och spelar i det digitala landskapet. Mot citatet “Digitala tillämpningar upptar en stor del av undervisningen förstås, och personal ute på biblioteken vidareutbildas i dem” kan ställas “På biblioteks- och informationsvetenskapen har vi inte ens varit i närheten av att beröra bibliotekets kommunikation med användare via Internet, kanske antas det att vi fär lära oss det när vi börjar jobba” på bloggen Librarianishish is the new black, som skrivs av en B&I-student i Uppsala.
 • Martin Wallström har intervjuat Science Fiction-författaren och journalisten Bruce Sterling (som nyligen besökte Sverige) - “Webben2.0 ? en konstnärlig smältdegel

PR-bloggen Blogrelation tipsar om oss och skriver:

Biblioteksväsendet är en verksamhet som är i stort behov av förändring. Om det inte sker större försök till förnyelse riskerar man att tappa kontakten med många grupper i samhället. Web 2.0 tekniken har emellertid potential att förändra relationen mellan bibliotek och samhälle.

Handlar bibliotek 2.0-begreppet om “modernisering” tycker ni?

Uppdatering: Jag missade att samme Schimanski har skrivit om “Library 2.0 - biblioteket utan väggar” också! Lisa hos Teknikaliteter skriver:

Vad man talar om där är att fokus inte längre är på boken utan på innehållet och att det förmedlas på många olika sätt. Det visste vi ju redan.

…och listar sedan de många digitala tjänster som i det här fallet Stockholms Stadsbibliotek erbjuder.

Tags: ,

9 Responses to “Modernisering eller fördjupning?”  

 1. 1 Peter Giger

  Jag är inte säker på att jag vet vad som menas med ordet modernisering, tycker väl inte att det låter så träffande - snarare postmodernisering i ordets positiva betydelser. Och jag undrar om det inte är det som leder till nästa begrepp som är mycket träffande: Fördjupning. Mycket träffande! Biblioteken har alltid handlat om delaktighet, demokrati och nätverkande. Web 2.0-tänkandet innebär en fördjupning av detta. Förhoppningsvis kommer det även att leda till en breddning av dessa värderingar.

 2. 2 Erik Stattin

  Jag var lite kort med vad jag menade. Bibliotek är rätt bra på att “hänga med” i utvecklingen, tycker jag, listan från SSB som jag länkar till visar på hur man erbjuder tjänster som är i takt med tiden och med användarnas nya vanor. En liknande lista skulle kunna göras för forskningsbiblioteksvärlden också, med satsningen på elektroniska tidskrifter och engagemanget i Open Access-rörelsen, t.ex. Utifrån (i synnerhet från “IT-håll”) framställs det ofta som att bibliotek *inte* hänger med och är fast i ett gammalmodigt bokparadigm (not that there’s anything wrong with that!) och man blir förvånad när man upptäcker nymodigheter - “Äntligen blir de lite moderna”, ungefär. Kanske är det en fråga om marknadsföring från bibliotekens sida, att bli bättre på det.

  Eftersom man ju funderar en del på Web 2.0/Bibliotek 2.0-begreppet så funderar man ju också på vad som ska inkluderas där, och ska t.ex. alla tjänster som har något med nätet eller digital media att göra, inkluderas? Innefattar inte den där uppgraderingen löftet om något mer, och vad är det, och vad är det man lämnar bakom sig (vilka features finns inte med i den nya versionen)? Om man vill få in ett 2.0-tänk i biblioteksvärlden tror jag det är viktigt att vara tydlig och pedagogisk med vad man menar. En utmaning.

 3. 3 Peter Giger

  Instämmer till fullo om att biblioteken som helhet är mer “framåt” än vad de flesta inser - och vad de flesta är. Bibliotekens utvecklingsanda har varit en stark trend ända sedan jag kom in i branshen. Bibliokteken hör ju till exempel till de organisationer som starkast har drivit tanken om “Internet till alla” vilket har resulterat mängder av dator-utbildningar för olika av grupper av människor.

  Ett annat exempel är faktiskt eböcker. Enligt min mening är det biblioteken som driver tanken på eböcker, åtminstone i Sverige. Detta sker både inom forkningsbiblioteken och folkbiblioteken. Jag har ofta en känsla av att till och med personer inom datavetenskapen och IT-specialister är mer konservativa än bibliotekarier när det gäller eböcker.

  Bilbioteken var också tidigt ute med tanken på en hemsida som kommunikation och information utåt. OVs.

  För mig handlar Web/bib 2.0 om en rörelse som utgår från det banala (applikationer på webben etc.) och växer till någonting som bara ser utkanterna av ännu. Demokrati är ett ord, men det bästa ordet är kanske deltagande. Det är någonting som har inspirerats av normalt socialt beteende men som har renodlats på ett spännande sätt i och med Web 2.0 och de delar man brukar kalla kollektiv intelligens och folksonomy. Jag tror att de deltagande-strukturer som skapas på webben kommer att påverka det utomwebbsliga också. Vi blir vana att få delta och går inte med på att ställas utanför.

  Bibliotek 2.0 handlar egentligen inte om Webben. Webben kommer säkerligen vara en av de viktigste arenorna, men den allra viktigaste arenan kommer att vara den sociala enhet som uppstår genom deltagande. Jag ser det inte alltför långsökt att web 2.0-tanken även kommer att leta sig in i bibliotekslokalen. Webben är bara barnkammaren.

 4. 4 Peter Giger

  Kom att tänka på en sak till. Web 2.0 rekonstruerar dikotomin närhet-distans. I Web 2.0 -världen är det inte helt omöjligt att jag närmare någon som fysiskt befinner sig i Nairobi än personen i kontoret bredvid. Kanske handlar Web 2.0 om att krympa den intellektuella distansen och det är möjigtvis en synonym till demokrati. Helt klart är i alla fall att jag har närmare till mina grannar i musik-communitien last.fm än till flera av mina fysiska grannar. Den typen av grannskap kanske skulle vara någonting för biblioteken att arbeta vidare på, på något sätt.

 5. 5 Eva Norling

  DIK-förbundet åkte på turne härförleden och kom även till oss medlemmar i Blekinge. Vi hade ett mycket spännande och intressant samtal om hur man skulle kunna sammanfatta/uttrycka medlemmarnas kompetens i ett par kärnfulla ord.
  DIKs förslag är Mening och Minne (med hänvisning till musei- och arkivvärlden) medan många av oss på BTH föredrar Kunskap och Kommunikation.

 6. 6 Folke Schimanski

  Det jag skrev handlade om Bibliotekshögskolan i Borås, där flertalet bibliotekarier utbildas, inte utbildningen i Uppsala. Så ett direkt motsatsförhållande föreligger inte.

 7. 7 Marcus Mc Kinley

  Jag håller med om att biblioteksväsendet inte behöver en modernisering utan snarare en post-modernisering. Här sätter Peter Giger fingret på något när han säger att Web 2,0 kan hjälpa biblioteken att lösa upp dikotomin närhet-distans.

  Det är inte alla som känner sig hemma på ett bibliotek och det finns heller ingen anledning för alla att behöva besöka ett bibliotek för att kunna ta dela av dess tjänster. En idé skulle kunna vara att använda sig av samma distributionssätt som nätbaserade videouthyrningsbutiker tex Bra film. Dvs En hög grad av deltagande på nätet kombineras med hemleveranser av böcker.

 1. 1 De tre bibliotekpropparna (tokiga funderingar) at Bibliotek 2.0
 2. 2 http://abdominal-belt.com


Leave a ReplyTaggar

Epost för prenumeration:

Delivered by FeedBurner

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from the Bibliotek 2.0 group pool. Make your own badge here.